42 279 64 00
biuro@klarsan.pl

Filtry do wody » Złoża »

Węgiel aktywny

Węgiel aktywny dzięki swoim silnie adsorpcyjnym właściwościom zapewnia eliminację takich zanieczyszczeń jak chlor, rakotwórcze chlorowcopochodne, metale ciężkie, związki organiczne, pestycydy i wiele innych szkodliwych dla zdrowia substancji. Także smak, zapach i częściowo barwa wody ulegają znacznej poprawie.

Bardzo duża porowatość złoża ma istotny wpływ na wysoką efektywność adsorpcji i filtracji.

Przy okresowym płukaniu wstecznym złoża węgla aktywnego, mającym na celu jego oczyszczenie z nagromadzonych zanieczyszczeń, można osiągnąć żywotność do 3 lat.